Розвиток діабетичної нефропатії при ЦД типу 2. Епідеміологія ДН при ЦД2 менш вивчена, оскільки встановити точно час початку захворювання, як правило, важко. Крім того, ЦД2, розвиваючись у осіб літнього віку, може нашаровуватися на інші супутні або конкуруючі хвороби, що з'явилися до початку СД: атеросклероз, гіпертонічну хворобу, серцево-судинну патологію, хронічний пієлонефрит, сечокам'яну хворобу і т.д. У зв'язку з цим оцінити частоту розвитку істинно ДН досить складно. Встановлено, що мікроальбумінурія виявляється у 15-40% хворих з вперше діагностованим ЦД2, протеїнурія - у 7-10% та хронічна ниркова недостатність - у 1% хворих. Якщо вдається встановити час дебюту ЦД2, то в цьому випадку простежується така ж, як і при СД1, залежність частоти розвитку ДН від тривалості захворювання: 7-10% при тривалості діабету не більше 5 років, 20-35% при тривалості 20-25 років і 50-57% при більш тривалих термінах перебігу хвороби.
Частота розвитку ДН у хворих СД1 і ЦД2 майже однакова, проте термінальна ниркова недостатність є причиною смерті хворих ЦД2 значно рідше (5-10% випадків), ніж хворих СД1 (40%). Це пояснюється тим, що у хворих ЦД2 з розгорнутою клінічною картиною ураження нирок, як правило, одночасно є практично весь спектр факторів ризику серцево-судинної патології (артеріальна гіпертонія, гіперліпідемія, ожиріння та ін.) У зв'язку з цим такі хворі помирають від серцево-судинних захворювань.Епідеміологічні дослідження зі створення Державного регістру цукрового діабету в Російській Федерації, що виконуються в рамках Федеральної цільової програми "Цукровий діабет", дозволили отримати більш точні дані, характеризують поширеність СД1 і ЦД2 і судинних ускладнень діабету в Росії. Виявилося, що фактична поширеність ускладнень діабету (тобто виявляється при активному направленому дослідженні) у багато разів перевищує регистрируемую дільничними ендокринологами. Так, фактична поширеність ДН при СД1 становить 33%, що в 2 рази перевищує регистрируемую; при ЦД2 - 25%, що в 8 разів вище реєстрованої. Отримані дані підтверджують необхідність проведення широкомасштабних епідеміологічних робіт з метою раннього виявлення судинних ускладнень і своєчасного призначення профілактичної терапії.

UpDog logo  Proudly hosted with UpDog.