Універсальний принцип "від простого до складного" справедливий для всіх відомих рівнів організації матерії і проявляється на кожній з її ступенів у вигляді рівня організації. Чим відрізняється кожен рівень організації живої матерії. Сучасна біологія виділяє кілька головних рівнів організації живих організмів: це властивий всім живим істотам молекулярний і клітинний рівні, а також властивий більш складно влаштованих - тканинний, органний, організменний, а також популяційний, біогеоценозний і біосферний. Кожен живий організм являє рухливу систему, відкриту для взаємодії із зовнішнім середовищем. Основними "будівельними матеріалами" живої клітини є протеїни, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти.

Рівні організації багатоклітинних організмів

Молекулярний рівень організації живої матерії є найбільш простим і притаманний усім живим організмам, починаючи від бактерій і найпростіших. На ньому відбуваються хімічні реакції, що несуть життєзабезпечуючі функції, а також реалізуються закладені в нуклеїнових кислотах спадкові програми. Наступний - клітинний рівень організації живої матерії - має дещо іншими властивостями. Саме клітина є мінімальною одиницею будови живої матерії, забезпечує їй такі фундаментальні функції, як зростання, розвиток, розмноження. У клітинах відбуваються обмінні процеси. Чим відрізняється кожен рівень організації живої матерії.

Рівні організації багатоклітинних організмів

Схожі за будовою і функціями клітини утворюють чотири основних види тканин: сполучну, епітеліальну, нервову, м'язову. Кілька типів тканин, одна або дві з яких грають більш значну роль, формують орган - відокремлену частину організму, що має задане розташування і виконує певний набір функцій.


Системи органів об'єднуються, створюючи новий рівень організації живої матерії - організменний; він властивий, головним чином, багатоклітинним живим істотам. Кожен організм являє собою стійку систему, щодо автономну від навколишнього середовища і здатну пристосовуватися до її умов. Завдяки тому, що живі організми, що належать до одного виду, володіють схожим будовою і функціями, вони здатні об'єднуватися в популяції, займаючи певні території, для яких характерні певні кліматичні особливості.

Будучи найбільш простий одиницею еволюційного процесу, популяція забезпечує обмін генною інформацією, плином процесів спадковості і мінливості. Біоценози, що представляють собою об'єднання популяцій найрізноманітніших видів, шляхом взаємодії з ок Чим відрізняється кожен рівень організації живої матерії. навколишнім середовищем займають наступний рівень організації живої матерії. Саме біогеоценоз забезпечує кругообіг речовин, існуючий в природі, а також максимальне взаємодія живої і неживої природи.

Найвищий існуючий рівень організації живої матерії - біосферний - об'єднує біогеоценози. Він володіє єдиним потоком енергії, а також об'єднує всі вищезазначені рівні в єдине ціле. Саме цей рівень організації живої матерії володіє самим широким набором функцій, до числа яких відносяться підтримання сталості зовнішньої і внутрішньої структури живої природи, структурування та систематизація її основних елементів.

UpDog logo  Proudly hosted with UpDog.