Лікування діабетичної нефропатії на стадії хронічної ниркової недостатності. При підвищенні вмісту креатиніну в сироватці крові від 120 до 500 мкмоль/л можна говорити про консервативній стадії ХНН. На цій стадії проводиться симптоматичне лікування, спрямоване на усунення інтоксикації, купірування гіпер-тензивного синдрому, корекцію водно-електролітних порушень. Більш високі значення креатини-на (більше 500 мкмоль/л) і гіперкаліємія (більше 6,5-7,0 ммоль/л) свідчать про настання термінальної стадії ХНН, яка вимагає проведення екстракорпоральних діалізних методів очищення крові.
Лікування хворих на ЦД на додіалізному стадії ХНН проводиться спільно ендокринологами і нефрологами. Хворих термінальною стадією ХНН госпіталізують в спеціалізовані нефрологические відділення, оснащені апаратами для проведення діалізу.

UpDog logo  Proudly hosted with UpDog.